Produkter

Search part nr, keywords

FIBOX


Fibox, ett privatägt bolag verkar i 10 olika länder med fyra tillverkningsplatser och flera lokala samarbetsparter
på alla kontinenter. Fibox erbjuder en kedja av tillverkningstjänster från produktplanering av precisionsplastkomponenter
till testade system levererade världen runt.
Fibox produkter är listade av många tredje parter, t.ex. UL, FIMKO, DNV, LR, etc.
Bolagets kapslingar är klassificerade enligt EN 60529 ända upp till IP 68. Ytterligare är nästan alla produkter
klassificerade för användning i explosiva områden.
FIBOX kapslingssortiment kan presentera över 500 olika standard kapsligar gjorda i polykarbonat, ABS,
polyester glasfiber and aluminium. Fibox är ledande inom industrin i att utveckla både nya produkter och ny
teknologi för formsprutning av termoplastiska kapslingar.


FIBOX MNX
FIBOX EK
FIBOX SOLID
FIBOX MCE
FIBOX PICCOLO

FIBOX CAB
FIBOX QUICK
FIBOX CARDMASTER
FIBOX EX
FIBOX TEMPO

FIBOX EURONORD
FIBOX ARCA
FIBOX ALU
FIBOX Tillbehör
 
Encitech AB | Rörkullsvägen 4 B | 302 41 Halmstad - Sverige | E-Post: connectors@encitech.com | Tel. +46 (0) 35-15 13 90 | Login